Den här gången är det bröderna Oliver och Tim Petterson som precis skrivit under ett   ramavtal med Södra Skog för gallring framför allt i verksamhetsområdet Ljungby.

Vi håller på att planera höstens visningar och aktiviteter för fullt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du den senaste informationen om vad som händer i Malwas värld och när maskinerna visas i drift nära dig.

Idag finns sex Malwa-grupper kontrakterade för Södras medlemmar, och efter årets föreningsstämma finns det goda förutsättningar för fler inom kort.

Semesterperioden är igång, vilket medför ett par förändringar i hur vi har öppet samt tillgängligheten i telefon. 

På Boda gård har skogsskötsel med mindre maskiner varit en självklarhet i generationer. 

Till expanderande entreprenadföretag i mellersta Gästrikland som planerar för uppstart med ett nytt Malwa kombikoncept.

Under våra tio år som tillverkare av beståndsgående skogsmaskiner har vi märkt av en successiv attitydförändring rörande val av gallringsmetod från skogsägare i landet. Ett aktuellt exempel på detta är Tore Engströms (Alvesta sbo) motion om gallring som kommer behandlas vid Södra skogsägranas föreningsstämma 3 juni. I motionen yrkas för en bredare palett vid val av gallringsmodell och kan läsas i sin helhet här:

Som en del i Göteborg stads pågående projekt Hoppet – ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation, fick Malwa förtroendet att skota det lokalt fällda virke som ska användas i byggnationen av förskolan Hoppet.

När jag byggde den första Malwan för nu drygt 10 år sedan var tankarna att försöka skapa en effektiv maskin för gallring utan att behöva köra sönder skog och mark.

Planerade du att besöka Malwa på någon av vårens inställda mässor? Bara lugn, våra maskiner är gjorda för enkel transport. 

Oavsett väderlek i vår och sommar står vi inför en utmaning i skogsbruket. Granbarkborren är den insekt som gör mest skada i våra granskogar, och det är av största vikt att så snabbt som möjligt inventera och upparbeta angripen skog.