Idag finns sex Malwa-grupper kontrakterade för Södras medlemmar, och efter årets föreningsstämma finns det goda förutsättningar för fler inom kort.

På Södra skogsägarnas föreningsstämma 3 juni 2020 fick Magnus Petersson, chef för entreprenörs- och teknikutveckling inom Södra, ordet angående motionen "Vilseledande information om gallring". Han hade följande att säga om efterfrågan av gallring med mindre skogsmaskiner:

”Det är ett samspel mellan verksamhetsområdet och skogsägaren. Finns det ett stort intresse kommer Södra skaffa entreprenörer som kan tillgodose de här önskemålen”.

Är du skogsägare, medlem i Södra, och vill ha din skog gallrad utan stickvägar och åverkan på mark och vatten? I och med detta positiva besked vill vi uppmana dig att ta kontakt med ditt VO och efterfråga beståndsgående Malwagallring, även inom områden det just nu saknas kontrakterade entreprenörer.

 Se hela Södras föringsstämma här (klipp taget från 19. Motion Z)